Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego www.agnesfashiongroup.pl : Agnes Fashion Group Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, NIP 6721555926.

Jakie dane zbiera serwis internetowy automatycznie podczas korzystania?
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

Pliki cookies - tzw. ciasteczka
Podczas wizyty na stronie, niektóre obszary witryny mogą wymagać wykorzystywania tzw. plików cookies. Są to specjale pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika odwiedzającego witrynę w celu jego identyfikacji i zapamiętania niektórych informacji potrzebnych do łatwiejszego poruszania się i korzystania z serwisu w przyszłości.

Powyższe pliki są wykorzystywane także przez podmioty trzecie takie jak np. Facebook, Google poprzez narzędzia Google Analytics. Więcej o tym w jaki sposób Google korzysta z danych ze stron internetowych znajdziesz TUTAJ.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies strona internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane osobowe

Odwiedzając witrynę www.agnesfashiongroup.pl, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych np. w celu wypełnienia formularza kontaktowego. Agnes Fashion Group zaznacza, że nie wykorzystuje ani nie przekazuje osobom lub podmiotom trzecim wyżej wymienionych informacji osobistych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane adresowe.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z adresu: marketing@agnesgroup.pl

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie powyższych informacji przesyłanych w plikach cookies, możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia znajdujące się w opcjach Twojej przeglądarki.Warunki newslettera

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail.

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Agnes Fashion Group Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świdwinie, adres: ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000862392, nr REGON 330018414, nr NIP 6721555926 (dalej: Spółka)zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz regulaminem.

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres potrzebny do zrealizowania marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej a następnie przez okres potrzebny do upływu czasu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnes Fashion Group Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świdwinie, adres: ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000862392, nr REGON 330018414, nr NIP 6721555926 (dalej: Spółka);
  2. kontakt mailowy do Spółki: agnes@agnesgroup.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do naszych Partnerów w celu świadczenia wsparcia technicznego oraz informatycznego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, oraz w związku z koniecznością upływu terminów związanych z uprawnieniami klienta;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje, że realizacja i zawarcie umowy będzie niemożliwe.