Dotacje UE

Dotacja na kapitał obrotowy w ramach projektu PROJEKT OPERACYJNY Inteligentny Rozwój w kwocie 343.553,67 zł dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Dotacja UE
Dotacja PFR